Wydarzenia cykliczne
Uwaga

PostHeaderIcon TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Beneficjent:

Kieleckie Centrum Kultury
Plac Moniuszki 2b
25-334 Kielce

"Termomodernizacja budynku Kieleckiego Centrum Kultury

wraz z modernizacją instalacji

w celu ograniczenia ich energochłonności"

 

 

Całkowita wartość projektu:        6 444 394,73 PLN,

Wkład Unii Europejskiej:             2 549 342,46 PLN.

 

Oś priorytetowa: 4. Rozwój infrastruktury środowiska i energetycznej

Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej    


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013


stopka_ue_620